Title Authors PDF
IMPACT INVESTING AND JOB CREATION IN THE CONTEMPORARY BUSINESS ENVIRONMENT: EVIDENCE FROM THE REPUBLIC OF SERBIA Nikola Stefanović
Nemanja Stanišić
Lidija Barjaktarović
Nikola Makojević
BANKARSTVO U SENCI KAO POTENCIJALNI FAKTOR NESTABILNOSTI FINANSIJSKIH SISTEMA Vladimir Mirković
Zdenka Dudić
Branislav Dudić
INFLUENCE OF FINANCIAL REGULATIONS ON EARLY-STAGE ENTREPRENEURIAL ACTIVITY Goran Avlijaš
BITCOIN - BANKING AND TECHNOLOGICAL CHALLENGES Goran Kunjadić
Zoran Jović
MEĐUOVISNOST POSLOVNOG REZULTATA I POKAZATELJA LIKVIDNOSTI HRVATSKIH PODUZEĆA IZ PREHRAMBENE DJELATNOSTI Slobodanka Stjepanović
Melita Cita
ANALIZA POKAZATELJA RENTABILNOSTI POSLOVANJA HOTELSKIH PREDUZEĆA Nikica Radović
Nenad Stanić
THE IMPACT OF INFORMATION SYSTEMS ON BUSINESS OPERATIONS IN SERBIA Dalibor Radovanović
Tijana Radojević
Danica Rajin
FIDIC-OVI OPŠTI USLOVI UGOVORA I NJIHOVA PRIMENA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU Ivan Nikčević
IZLOŽENOST RIZICIMA I TRENDOVI OSIGURANJA U POLJOPRIVREDI SRBIJE Dragan Miletić
Marko Milojević
Ivica Terzić
PROFESIONALNE PREVARE KAO PRETNJA FUNKCIONISANJU PRIVREDNIH DRUŠTAVA Nada Arežina
Vule Mizdraković
Goranka Knežević
DEFINICIJE I EMPIRIJSKE ŠEME PRANJA NOVCA Predrag Vukadinović
PORESKE IMPLIKACIJE METODE OBRAČUNA ZARADE BUDŽETSKIH KORISNIKA Ljubomir Radević
RAČUNOVODSTVO U OBLAKU U REPUBLICI HRVATSKOJ Karlo Lukić
PRIKAZ I ZASTUPLJENOST UPOTREBE KONCEPTA FER VREDNOSTI U KOMPANIJAMA KOJE SE KOTIRAJU NA BEOGRADSKOJ BERZI Mirjana Mijoković
UTICAJ STICANJA NOVIH I OTUĐENJA POSTOJEĆIH PREDUZEĆA NA IZRADU KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA - SLUČAJ TELEKOM SRBIJA A.D. Nebojša Jeremić
Jovan Bogdanović
PARAMETARSKA, NEPARAMETARSKA I HIBRIDNA METODA IZRAČUNAVANJA VREDNOSTI PRI RIZIKU Dora Petronijević
UTVRĐIVANJE KPI I KRITIČNIH FAKTORA USPEHA INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIJI Nebojša Jeremić
Jovan Bogdanović
ANALIZA SADRŽAJA REVIZORSKIH IZVEŠTAJA SA ASPEKTA PROCENE VREDNOSTI STALNE IMOVINE KAO ZNAČAJNOG FAKTORA USPEŠNOSTI POSLOVANJA Milena Bokić
OUTSOURCING - RIZIČNA UŠTEDA? Dina Liović
RIZICI ZLOUPOTREBE TRŽIŠNE MOĆI NA BERZAMA ELEKTRIČNE ENERGIJE Zoran Jeremić
Tatjana Latas
EVALUACIJA KORNIŠ-FIŠEROVOG VAR MODELA NA TRŽIŠTU KAPITALA U HRVATSKOJ U PERIODU OD 2005. DO 2015. GODINE Ivica Terzić
Marko Milojević
Dragan Miletić
ODABRANA RACIJA AKTIVNOSTI U KONTEKSTU RAČUNOVODSTVENOG TRETMANA ZALIHA NEDOVRŠENE PROIZVODNJE Aleksandra Mitrović
Goranka Knežević
TEORIJA TVRDIH I MEKIH FINANSIJSKIH INFORMACIJA Dragutin Dragojević
Dragutin Krstajić
Stefan Dikić
IMPLIKACIJE BILANSNOG TRETMANA GUDVILA NA POUZDANOST FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA Rada Stojanović
INTERNA KONTROLA KAO MJERA PREVENCIJE PREVARA U FINANSIJSKOM IZVJEŠTAVANJU Nataša Simeunović
Goranka Knežević
KONTROVERZE U VEZI SA PRIMENOM MSFI ZA MALA I SREDNJA PRAVNA LICA U SRBIJI Milan Negovanović
ZNAČAJ PROMENE REVIZIJSKE REGULATIVE ZA KORISNIKE IZVEŠTAJA NEZAVISNOG REVIZORA Milovan Stanišić
Zoran Petrović
Kosana Vićentijević
THE ANALYSIS OF MERGERS AND ACQUISITIONS IN SERBIA AND POLAND IN THE PERIOD 2005-2014: A SECTORAL APPROACH Piotr Luty
IMPACT OF BANKING GROUP'S MANAGEMENT POLICIES AND COUNTRY ENVIRONMENT ON BANK'S MODEL OF OPERATION Jozefina Beke-Trivunac
TERTMAN RIZIKA U COSO SISTEMU INTERNE KONTROLE Mile Stanišić
Siniša Janković
Nikola Škobo
ALTERNATIVNI MODEL INTERNE REVIZIJE U JAVNIM PREDUZEĆIMA REPUBLIKE SRBIJE Daniel Pantić
DISKONT ZA NEUTRŽIVOST AKCIJA: UTVRĐIVANJE I PRIMENA Nina Milenković
RISKS OF PROPERTY VALUE APPORTIONMENT Danijela Ilić
Vule Mizdraković
ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT THROUGH GREENHOUSE GAS ACCOUNTING OF ELECTRICITY CONSUMED BY THE ALUMINUM PLANT PODGORICA (KAP) FOR THE PERIOD 2003-2016 Selim Lika
KORPORATIVNO UPRAVLJANJE U SRBIJI: PROBLEMI MALIH AKCIONARA Lazo Kukobat
Sreten Tešanović
Strahinja Kukić
PROAKTIVNO UPRAVLJANJE RIZICIMA: KONTROLING Aleksandra Todorović-Dudić
Veselin Petrović
Ranko Bojanić
COST OF PHYSICAL DISTRIBUTION AS A COMPONENT OF CUSTOMER SERVICE COST OF COMPANIES IN THE LOWER SILESIA REGION Michal Biernacki
ULOGA INTERNE REVIZIJE U NADZORU NAD JAVNIM IZVRŠITELJIMA Saša Stanković
UPRAVLJANJE RIZICIMA - TRENDOVI I PRAKSE Bojan Radoš
FAKTORI KOJI UTIČU NA BRZINU NOVCA U OPTICAJU Đorđe Dubovina