INTERNA KONTROLA KAO MJERA PREVENCIJE PREVARA U FINANSIJSKOM IZVJEŠTAVANJU
Abstract:
U cilju postizanja kvalitetnog korporativnog upravljanja, a samim tim i upravljanja rizikom kompanije, neophodno je dobro razumijevanje sistema internih kontrola i nacina na koji one funkcionišu u praksi. Razlog tome leži u cinjenici da nacin upravljanja rizicima zavisi od ucinkovitosti sistema internih kontrola, odnosno od sposobnosti organizacije da spozna rizike, koji uticu ili bi mogli uticati na njeno poslovanje, zavisi i kvalitet korporativnog upravljanja. Interna racunovodstvena kontrola predstavlja sveukupan i kompleksan sistem finansijskih kontrola, koje su prije svega formalne, suštinske i usmjerene ka obezbjeivanju razumnog uvjeravanja u efikasnost i uspješnost poslovanja, u njegovu usklaenosti sa zakonima i propisima. Interna racunovodstvena kontrola pruža zaštitu sredstava od neovlašcene upotrebe i otuenja, omogucava pravilno i uredno voenje knjigovodstvenih evidencija, kako bi se dobile pouzdane finansijske informacije koje se koriste za pružanje poslovnih informacija i donošenje odluka. U cilju efikasnog i efektivnog upravljanja rizikom u organizaciji, nadležnosti po pitanju rizika i kontrole se dijele i dodjeljuju razlicitim odjeljenjima i sektorima u organizaciji, a njihovo pažljivo i koordinisano sprovoenje obezbjeuje da proces upravljanja rizikom i kontrole funkcionišu na željeni nacin. U ovom rada cemo se bliže osvrnuti na internu kontrolu kao jedno od znacajnih sredstava organizacije, tzv. prvu liniju odbrane u borbi protiv prevarnih radnji u finansijskom izvještavanju, te stepen njihove implementacije i efikasnosti na primjeru privrede BiH.

CITATION:

IEEE format

N. Simeunović, G. Knežević, “Interna kontrola kao mjera prevencije prevara u finansijskom izvještavanju,” in FINIZ 2016 - Risks in Contemporary Business, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2016, pp. 42-48. doi: 10.15308/finiz-2016-42-48 

APA format

Simeunović, N., Knežević, G. (2016). Interna kontrola kao mjera prevencije prevara u finansijskom izvještavanju. Paper presented at FINIZ 2016 - Risks in Contemporary Business. doi:10.15308/finiz-2016-42-48

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download