Accounting

Title Authors
KONTROVERZE U VEZI SA PRIMENOM MSFI ZA MALA I SREDNJA PRAVNA LICA U SRBIJI Milan Negovanović
INTERNA KONTROLA KAO MJERA PREVENCIJE PREVARA U FINANSIJSKOM IZVJEŠTAVANJU Nataša Simeunović
Goranka Knežević
IMPLIKACIJE BILANSNOG TRETMANA GUDVILA NA POUZDANOST FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA Rada Stojanović
TEORIJA TVRDIH I MEKIH FINANSIJSKIH INFORMACIJA Dragutin Dragojević
Dragutin Krstajić
Stefan Dikić
ODABRANA RACIJA AKTIVNOSTI U KONTEKSTU RAČUNOVODSTVENOG TRETMANA ZALIHA NEDOVRŠENE PROIZVODNJE Aleksandra Mitrović
Goranka Knežević