ODABRANA RACIJA AKTIVNOSTI U KONTEKSTU RAČUNOVODSTVENOG TRETMANA ZALIHA NEDOVRŠENE PROIZVODNJE
Abstract:
Specificna pitanja u vezi sa racunovodstvenim tretmanom zaliha nedovršene proizvodnje, pored opšte analize finansijskih izveštaja, mogu biti detaljnije razmotrena korišcenjem racio analize finansijskih izveštaja. U tom smislu aktuelnost istraživanja jednog od najkompleksnijih delova imovine, dovela je do potrebe detaljnijeg sagledavanja odabranih racija aktivnosti preduzeca iz oblasti preraivacke industrije, u kojima su u vecoj ili manjoj meri zastupljene zalihe nedovršene proizvodnje. Na taj nacin omogucena je uporedna analiza grupa preduzeca sa ciljem sveobuhvatnog sagledavanja racija aktivnosti, u kontekstu povezanih specificnih pitanja u vezi sa racunovodstvenim tretmanom zaliha nedovršene proizvodnje, imajuci u vidu rizike koje ova vrsta zaliha ima u savremenim uslovima poslovanja.

CITATION:

IEEE format

A. Mitrović, G. Knežević, “Odabrana racija aktivnosti u kontekstu računovodstvenog tretmana zaliha nedovršene proizvodnje,” in FINIZ 2016 - Risks in Contemporary Business, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2016, pp. 63-67. doi: 10.15308/finiz-2016-63-67 

APA format

Mitrović, A., Knežević, G. (2016). Odabrana racija aktivnosti u kontekstu računovodstvenog tretmana zaliha nedovršene proizvodnje. Paper presented at FINIZ 2016 - Risks in Contemporary Business. doi:10.15308/finiz-2016-63-67

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download