Forensic Science

Title Authors
PROFESIONALNE PREVARE KAO PRETNJA FUNKCIONISANJU PRIVREDNIH DRUŠTAVA Nada Arežina
Vule Mizdraković
Goranka Knežević
DEFINICIJE I EMPIRIJSKE ŠEME PRANJA NOVCA Predrag Vukadinović