Student Papers

Title Authors
OUTSOURCING - RIZIČNA UŠTEDA? Dina Liović
ANALIZA SADRŽAJA REVIZORSKIH IZVEŠTAJA SA ASPEKTA PROCENE VREDNOSTI STALNE IMOVINE KAO ZNAČAJNOG FAKTORA USPEŠNOSTI POSLOVANJA Milena Bokić
UTVRĐIVANJE KPI I KRITIČNIH FAKTORA USPEHA INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIJI Nebojša Jeremić
Jovan Bogdanović
PARAMETARSKA, NEPARAMETARSKA I HIBRIDNA METODA IZRAČUNAVANJA VREDNOSTI PRI RIZIKU Dora Petronijević
UTICAJ STICANJA NOVIH I OTUĐENJA POSTOJEĆIH PREDUZEĆA NA IZRADU KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA - SLUČAJ TELEKOM SRBIJA A.D. Nebojša Jeremić
Jovan Bogdanović
PRIKAZ I ZASTUPLJENOST UPOTREBE KONCEPTA FER VREDNOSTI U KOMPANIJAMA KOJE SE KOTIRAJU NA BEOGRADSKOJ BERZI Mirjana Mijoković
RAČUNOVODSTVO U OBLAKU U REPUBLICI HRVATSKOJ Karlo Lukić
PORESKE IMPLIKACIJE METODE OBRAČUNA ZARADE BUDŽETSKIH KORISNIKA Ljubomir Radević
FAKTORI KOJI UTIČU NA BRZINU NOVCA U OPTICAJU Đorđe Dubovina