PRIKAZ I ZASTUPLJENOST UPOTREBE KONCEPTA FER VREDNOSTI U KOMPANIJAMA KOJE SE KOTIRAJU NA BEOGRADSKOJ BERZI
Abstract:
Cilj ovog istraživanja je da pruži doprinos postojecoj literaturi kada je u pitanju upotreba metoda fer vrednosti kao osnovice za vrednovanje nekretnina, postrojenja i opreme. Analiziran je i uticaj ovog metoda na poslovanje javnih akcionarskih društava. Predmet istraživanja je analiza primene metode fer vrednosti u javnim akcionaskim društavima, cije se akcije kotiraju na Beogradskoj berzi. Uzorak istraživanja cini 312 akcinarskih društava iz razlicitih oblasti privreivanja koja su listirana na pomenutoj berzi 16.10.2015. godine. Javna akcionarska društva koja cine uzorak istraživanja odabrana su metodom slucajnog uzorka. Sprovedeno istraživanje, pokazalo je da oko 82% akcionarskih društava sa Beogradske berze koristi model nabavne vrednosti pri naknadnoj proceni vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme, dok oko 14% koristi model fer vrednosti.

CITATION:

IEEE format

M. Mijoković, “Prikaz i zastupljenost upotrebe koncepta fer vrednosti u kompanijama koje se kotiraju na Beogradskoj berzi,” in FINIZ 2016 - Risks in Contemporary Business, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2016, pp. 254-260. doi: 10.15308/finiz-2016-254-260 

APA format

Mijoković, M. (2016). Prikaz i zastupljenost upotrebe koncepta fer vrednosti u kompanijama koje se kotiraju na Beogradskoj berzi. Paper presented at FINIZ 2016 - Risks in Contemporary Business. doi:10.15308/finiz-2016-254-260

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download