Evaluation and Risk

Title Authors
RISKS OF PROPERTY VALUE APPORTIONMENT Danijela Ilić
Vule Mizdraković
DISKONT ZA NEUTRŽIVOST AKCIJA: UTVRĐIVANJE I PRIMENA Nina Milenković
EVALUACIJA KORNIŠ-FIŠEROVOG VAR MODELA NA TRŽIŠTU KAPITALA U HRVATSKOJ U PERIODU OD 2005. DO 2015. GODINE Ivica Terzić
Marko Milojević
Dragan Miletić
RIZICI ZLOUPOTREBE TRŽIŠNE MOĆI NA BERZAMA ELEKTRIČNE ENERGIJE Zoran Jeremić
Tatjana Latas