RIZICI ZLOUPOTREBE TRŽIŠNE MOĆI NA BERZAMA ELEKTRIČNE ENERGIJE
Abstract:
Predmet istraživanja ovog rada je mogucnost zloupotrebe tržišne moci na berzama elektricne energije. Osnovna hipoteza je da berze elektricne energije treba da posluju po slicnim principima kao i finansijske i robne berze, ali da su one podložne vecim ogranicenjima za efikasan rad, kao i vecim mogucnostima zloupotrebe tržišne pozicije ucesnika u trgovanju. Cilj rada je da identifikuje i objasni te potencijalne zloupotrebe i da predloži nacine na koji se one mogu umanjiti, kao što su: smanjenje koncentracije na tržištu, povecanje brzine reakcije tražnje na promenu cena, smanjenje zagušenja na prenosnoj mreži, povecanje prosecnog nivoa hedžinga i kontrola nadmetanja.

CITATION:

IEEE format

Z. Jeremić, T. Latas, “Rizici zloupotrebe tržišne moći na berzama električne energije,” in FINIZ 2016 - Risks in Contemporary Business, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2016, pp. 141-146. doi: 10.15308/finiz-2016-141-146 

APA format

Jeremić, Z., Latas, T. (2016). Rizici zloupotrebe tržišne moći na berzama električne energije. Paper presented at FINIZ 2016 - Risks in Contemporary Business. doi:10.15308/finiz-2016-141-146

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download