Internal Audit

Title Authors
TERTMAN RIZIKA U COSO SISTEMU INTERNE KONTROLE Mile Stanišić
Siniša Janković
Nikola Škobo
ALTERNATIVNI MODEL INTERNE REVIZIJE U JAVNIM PREDUZEĆIMA REPUBLIKE SRBIJE Daniel Pantić
UPRAVLJANJE RIZICIMA - TRENDOVI I PRAKSE Bojan Radoš
ULOGA INTERNE REVIZIJE U NADZORU NAD JAVNIM IZVRŠITELJIMA Saša Stanković