ULOGA INTERNE REVIZIJE U NADZORU NAD JAVNIM IZVRŠITELJIMA
Abstract:
Polazna osnova ovog rada je pružanje odgovora na pitanje da li je u Komori javnih izvršitelja, ciji clanovi obavljaju poslove sa javnim ovlašcenjima ili na osnovu postojece zakonske regulative, potrebno zakonski regulisati obavezu uvoenja funkcije interne revizije. U ovom radu cemo ispitati na koji nacin nosioci javnih ovlašcenja treba da budu subjekti interne revizije, kao i objasniti razloge zbog kojih se ovo podrucje ispituje. Zakonom o izvršenju i obezbeenju (ZIO, 2011) u pravosudni sistem Srbije uvedena je profesija javnih izvršitelja, kojoj je zakonom dato pravo da u ime države sprovodi izvršenje. S obzirom na važnost sistema prinudne naplate potraživanja sa aspekta obezbeenja uslova za nesmetano funkcionisanje privrede, i pružanja garancija da se postupak sprovodi u skladu sa Zakonom, važno je uspostaviti adekvatan sistem kontrole nad radom javnih izvršitelja i utvrditi da li su ustanovljeni kontrolni mehanizmi adekvatni sa aspekta zaštite svih ucesnika u postupku.

CITATION:

IEEE format

S. Stanković, “Uloga interne revizije u nadzoru nad javnim izvršiteljima,” in FINIZ 2016 - Risks in Contemporary Business, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2016, pp. 88-94. doi: 10.15308/finiz-2016-88-94 

APA format

Stanković, S. (2016). Uloga interne revizije u nadzoru nad javnim izvršiteljima. Paper presented at FINIZ 2016 - Risks in Contemporary Business. doi:10.15308/finiz-2016-88-94

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download