TERTMAN RIZIKA U COSO SISTEMU INTERNE KONTROLE
Abstract:
Rizik se definiše kao mogucnost da ce se neki dogaaj negativno odraziti na postizanje ciljeva. Ocenjivanje rizika predstavlja dinamican iterativan proces za utvrivanje i ocenjivanje rizika koji se odnose na postizanje ciljeva. Preduslov za ocenjivanje rizika je utvrivanje ciljeva, koji su povezani na razlicitim nivoima entiteta. Menadžment utvruje ciljeve u okviru kategorija koje se odnose na poslovanje, izveštavanje i usaglašenost sa zakonima i propisima, dovoljno precizno da bi se mogli identifikovati i analizirati rizici tih ciljeva. Takoe, menadžment razmatra koliko su postavljeni ciljevi odgovarajuci za entitet.

CITATION:

IEEE format

M. Stanišić, S. Janković, N. Škobo, “Tertman rizika u coso sistemu interne kontrole,” in FINIZ 2016 - Risks in Contemporary Business, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2016, pp. 71-76. doi: 10.15308/finiz-2016-71-76 

APA format

Stanišić, M., Janković, S., Škobo, N. (2016). Tertman rizika u coso sistemu interne kontrole. Paper presented at FINIZ 2016 - Risks in Contemporary Business. doi:10.15308/finiz-2016-71-76

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download