UPRAVLJANJE RIZICIMA - TRENDOVI I PRAKSE
Abstract:
Kada govorimo o savremenim uslovima poslovanja, proces poslovnog odlucivanja je neodvojivo vezan za proces upravljanja rizicima. Koliko ce sam proces biti razvijen zavisi od podrške rukovodstva organizacije, ali i od regulatornog okvira, ukoliko isti postoji. Prisutan je trend razvoja svesti o procesu upravljanja rizicima i njegovom uticaju na celokupno poslovanje. Takoe, prisutan je trend razmatranja efikasnosti celokupnog sistema upravljanja rizicima od strane interne revizije. Odvojenost regiona i stepen ekonomskog razvoja nije presudan faktor koji utice na razvoj procesa upravljanja rizicima. Istraživanja pokazuju da sa razvojem velicine organizacije raste i svest o neophodnosti upravljanja rizicima. Kada posmatramo finansijske indikatore, zapaža se da sa vecim i znacajnijim efektima raste i potreba za upravljanjem imovinom i resursima posredstvom uticaja rizika. Cilj je da željene performanse organizacije oslikavaju njene sposobnosti upravljanja rizicima i prinosne snage na uložena sredstva.

CITATION:

IEEE format

B. Radoš, “Upravljanje rizicima - trendovi i prakse,” in FINIZ 2016 - Risks in Contemporary Business, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2016, pp. 82-87. doi: 10.15308/finiz-2016-82-87 

APA format

Radoš, B. (2016). Upravljanje rizicima - trendovi i prakse. Paper presented at FINIZ 2016 - Risks in Contemporary Business. doi:10.15308/finiz-2016-82-87

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download