ALTERNATIVNI MODEL INTERNE REVIZIJE U JAVNIM PREDUZEĆIMA REPUBLIKE SRBIJE
Abstract:
Teorijska razmatranja i ranije sprovedene analize uputile su nas u postavljanje i predlaganje novog modela interne revizije javnih preduzeca, a sve u skladu sa zahtevima nezavisne i kompetentne interne revizije. Predloženi model može obezbediti da sistem interne revizije bude unapreen i dodatno nezavisan, objektivan i organizovan kao konsultantska aktivnost u javnim preduzecima. Kao takva može dodatno pomoci javnom preduzecu i njegovom osnivacu da ostvare generalne ciljeve putem sistematicnog i disciplinovanog pristupa procesima upravljanja rizicima, kontrolnim procesima i procesima upravljanja javnim preduzecem. Na osnovu stanja iz prakse, u model se ukljucuju zahtevi uoceni i usmereni ka poboljšanju pozitivnih aktivnosti i eliminisanju nedostataka postojeceg modela. Kao kriticne tacke u radu interne revizije javnih preduzeca identifikovane su sledece: problem pune nezavisnosti, pracenje adekvatne osposobljenosti i popunjenosti i pitanje profesionalne nezavisnosti kroz finansijsku nezavisnost.

CITATION:

IEEE format

D. Pantić, “Alternativni model interne revizije u javnim preduzećima Republike Srbije,” in FINIZ 2016 - Risks in Contemporary Business, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2016, pp. 77-81. doi: 10.15308/finiz-2016-77-81 

APA format

Pantić, D. (2016). Alternativni model interne revizije u javnim preduzećima Republike Srbije. Paper presented at FINIZ 2016 - Risks in Contemporary Business. doi:10.15308/finiz-2016-77-81

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download