DISKONT ZA NEUTRŽIVOST AKCIJA: UTVRĐIVANJE I PRIMENA
Abstract:
Utvrivanje diskonta za neutrživost akcija predstavlja jedan od zahtevnijih zadataka u proceni vrednosti kapitala, narocito kada su u pitanju manje kompanije koje posluju na slabije razvijenim tržištima. U radu su opisani razliciti metodi utvrivanja ovog diskonta u uslovima razvijenih tržišta, primena u zavisnosti od svrhe procene, kao i problemi sa kojima se susrece procenjivacka praksa u Srbiji i neka moguca rešenja.

CITATION:

IEEE format

N. Milenković, “Diskont za neutrživost akcija: utvrđivanje i primena,” in FINIZ 2016 - Risks in Contemporary Business, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2016, pp. 130-134. doi: 10.15308/finiz-2016-130-134 

APA format

Milenković, N. (2016). Diskont za neutrživost akcija: utvrđivanje i primena. Paper presented at FINIZ 2016 - Risks in Contemporary Business. doi:10.15308/finiz-2016-130-134

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download