FAKTORI KOJI UTIČU NA BRZINU NOVCA U OPTICAJU
Abstract:
Predmet istraživanja ovog rada je brzina opticaja novca. Oslanjajuci se na ekonomske teorije, u ovom radu je predoceno kako se nekada gledalo na brzinu opticaja novca. Takoe, prikazani su faktori koji uticu na brzinu opticaja novca u savremenim ekonomskim uslovima, kao i uticaj elektornskog novca na monetarne agregate i brzinu opticaja novca. U radu je ukazano na novine koje je elektronski novac doneo u sprovoenju monetarne politike, kao i na nedostatke elektronskog novca. U prakticnom delu obuhvaceno je nekoliko godina uoci i tokom ekonomske krize 2008. godine i prikazano je kako promena uslova utice na brzinu opticaja novca.

CITATION:

IEEE format

. Dubovina, “Faktori koji utiču na brzinu novca u opticaju,” in FINIZ 2016 - Risks in Contemporary Business, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2016, pp. 282-289. doi: 10.15308/finiz-2016-282-289 

APA format

Dubovina, . (2016). Faktori koji utiču na brzinu novca u opticaju. Paper presented at FINIZ 2016 - Risks in Contemporary Business. doi:10.15308/finiz-2016-282-289

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download