ANALIZA SADRŽAJA REVIZORSKIH IZVEŠTAJA SA ASPEKTA PROCENE VREDNOSTI STALNE IMOVINE KAO ZNAČAJNOG FAKTORA USPEŠNOSTI POSLOVANJA
Abstract:
Finansijski izveštaji predstavljaju osnovu procene trenutne pozicije na tržištu i donošenja poslovnih odluka. Shodno tome finansijski izveštaji i njihova kontrola i formiranje mišljenja od strane revizora treba da pruže kvalitetne informacije koje ce doprineti ispravnim odlukama. Cilj ovog rada je sagledavanje objavljenih mišljenja revizora o proceni vrednosti stalne imovine privrednih društava. Poseban fokus je stavljen na ovu poziciju iz razloga što ce, u zavisnosti od usvojenih racunovodstvenih politika, vrednovanje stalne imovine imati uticaja, kako na sam imovinski položaj, tako i na finansijski rezultat privrednog društva. Kako bi ispunili cilj rada, slucajnim izborom odabrano je 90 javnih društava koja posluju na Beogradskoj berzi. Prikupljeni su njihovi finansijski izveštaji i analiziran je sadržaj mišljenja revizora.

CITATION:

IEEE format

M. Bokić, “Analiza sadržaja revizorskih izveštaja sa aspekta procene vrednosti stalne imovine kao značajnog faktora uspešnosti poslovanja,” in FINIZ 2016 - Risks in Contemporary Business, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2016, pp. 231-234. doi: 10.15308/finiz-2016-231-234 

APA format

Bokić, M. (2016). Analiza sadržaja revizorskih izveštaja sa aspekta procene vrednosti stalne imovine kao značajnog faktora uspešnosti poslovanja. Paper presented at FINIZ 2016 - Risks in Contemporary Business. doi:10.15308/finiz-2016-231-234

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download