DEFINICIJE I EMPIRIJSKE ŠEME PRANJA NOVCA
Abstract:
Ubrzani razvoj ekonomije, uvoenje novih informaciono-telekomunikacionih tehnologija, razvoj finansijskih tržišta i razlicitih oblika finansijskih transakcija, pored ostalih faktora, uslovili su i nove nacine izbegavanja ilegalnih novcanih tokova kroz razlicite oblike prevara. Jedan od najcešcih oblika prevara i sticanja nelegalnih prihoda je pranje novca. U radu je prikazan pregled nekih teorijskih definicija i stavova o suštini ovog oblika prevara. U praksi se koriste razlicite šeme pranja novca od kojih su neke vec prepoznate kao ustaljene i na osnovu njih je izraena tipologija ovih oblika prevara, ali cinjenica je da pranje novca u praksi dobija i nove za sada teško prepoznatljive oblike. Neke od šema iz prakse ilustruju transakcije i poslovne aktivnosti kroz koje se odvija pranje novca. U radu su su prikazane neke od ovih uobicajenih šema u pojedinim sektorima poslovanja.

CITATION:

IEEE format

P. Vukadinović, “Definicije i empirijske šeme pranja novca,” in FINIZ 2016 - Risks in Contemporary Business, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2016, pp. 214-220. doi: 10.15308/finiz-2016-214-220 

APA format

Vukadinović, P. (2016). Definicije i empirijske šeme pranja novca. Paper presented at FINIZ 2016 - Risks in Contemporary Business. doi:10.15308/finiz-2016-214-220

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download