IMPLIKACIJE BILANSNOG TRETMANA GUDVILA NA POUZDANOST FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
Abstract:
Razlike u primeni regulatornog okvira koji se odnosi na gudvil, kako na globalnom, tako i na nacionalnom nivou, imaju za posledicu neadekvatno prezentovanje gudvila u finansijskim izveštajima, što uzrokuje umanjenje njihove pouzdanosti, odnosno povecanje rizika od prihvatanja informacija datih u finansijskim izveštajima. Pored rizika svojstvenih inicijalnom identifikovanju i priznavanju gudvila, obezvreenje gudvila zbog razlika u racunovodstvenim politikama izveštajnih entiteta, cesto predstavlja znacajan izvor umanjenja pouzdanosti finansijskih izveštaja. U radu se ukazuje na bilansni tretman gudvila zasnovan na aktuelnim Meunarodnim standardima finasijskog izveštavanja, prevashodno MSFI 3, MRS 36 i MRS 38, kao i na potencijalne rizike u pogledu objektivnosti bilansa, na osnovu kojeg se donose odreene poslovne odluke, cime se rizik prenosi na poslovanje donosioca odluka.

CITATION:

IEEE format

R. Stojanović, “Implikacije bilansnog tretmana gudvila na pouzdanost finansijskih izveštaja,” in FINIZ 2016 - Risks in Contemporary Business, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2016, pp. 49-55. doi: 10.15308/finiz-2016-49-55 

APA format

Stojanović, R. (2016). Implikacije bilansnog tretmana gudvila na pouzdanost finansijskih izveštaja. Paper presented at FINIZ 2016 - Risks in Contemporary Business. doi:10.15308/finiz-2016-49-55

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download