TEORIJA TVRDIH I MEKIH FINANSIJSKIH INFORMACIJA
Abstract:
Nova teorija tvrdih i mekih informacija, kako su je njeni stvaraoci profesori Bertomeu i Martinovic sa Baruch koledža i Univerziteta Stanford nazvali, uz doslednu primenu treba da obezbedi vecu javnu zaštitu korisnika finansijskih informacija od lažnih finansijskih izveštaja i na taj nacin doe do efikasnijeg sprecavanja ucestalih finansijskih prevara i sve opasnijeg finansijskog kriminala. Autori prvo definišu i klasifikuju postojanje dva pravca u korišcenju finansijskih informacija i teorijski dokazuju postojanje velikih kvalitativnih razlika vrednosti izmeu tvrdih i mekih finansijskih informacija. Tvrde informacije su verifikovane od autorizovanih lica, i samim tim pouzdane za njihove korisnike prilikom donošenja operativno poslovnih i/ili investicionih odluka. Nasuprot tome, neverifikovane finansijske informacije kao što su: procene poslovnih rizika, procene vrednosti imovine primenom metode fer vrednosti, finansijska objašnjenja o izvesnosti buducih prihoda za štampu i druge medije, prikazane knjigovodstvene vrednosti akcija, van regularnog berzanskog trgovanja, netacno procenjeni trgovacki žig kao deo nematerijalne imovine i druga registrovana nepostojeca sredstva u knjigama smatraju se mekim, rizicnim i opasnim finansijskim informacijama. Nova teorija odbacuje takve stavke iz bilansa stanja. Nova teorija finansijskih informacija predstavlja veliki zaokret ka sastavljanju istinitih finansijskih izveštaja. Cilj ovog rada je upoznavanje šireg akademskog, regulatornog i poslovnog okruženja sa novim nacinom priznavanja i klasifikacije finansijskih informacija i ocekivanih promena u racunovodstvenoj i revizorskoj regulativi. Premisa nove teorije priznavanja tvrdih finansijskih informacija od strane ovlašcenih nezavisnih revizora zahteva paralelnu reformu citave revizorske funkcije, pocev od integracije interne i eksterne revizije, primene jedinstvenih meunarodnih standarda revizije do jednoobraznih revizorskih izveštaja, kojima se potvruje ili odbija priznavanje i verifikovanje finansijskih informacije u realnoj privredi i javnom sektoru, o cemu cemo detaljnije govoriti u radu.

CITATION:

IEEE format

D. Dragojević, D. Krstajić, S. Dikić, “Teorija tvrdih i mekih finansijskih informacija,” in FINIZ 2016 - Risks in Contemporary Business, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2016, pp. 56-62. doi: 10.15308/finiz-2016-56-62 

APA format

Dragojević, D., Krstajić, D., Dikić, S. (2016). Teorija tvrdih i mekih finansijskih informacija. Paper presented at FINIZ 2016 - Risks in Contemporary Business. doi:10.15308/finiz-2016-56-62

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download