PROAKTIVNO UPRAVLJANJE RIZICIMA: KONTROLING
Abstract:
U uslovima povecane neizvesnosti u meunarodnom poslovanju kontroling ima bitnu ulogu, kako na strateškom, tako i na operativnom nivou. Cilj efikasnog sistema upravljanja rizicima je da osigura opstanak kompanije, analizira korporativni rizik i proceni potencijalni efekat ovog rizika na kompaniju. Uobicajeno je da se rizici prikazuju u obliku dodatnih troškova primenom raznih instrumenata koje koristi kontroling. Kontroling je mocan alat za upravljanje koji povezuje strateško planiranje, sistem Balanced Scorecard i budžetiranje. Moderni kontroling je danas proaktivni, strateški i poslovno orijentisani pristup koji pomaže u rešavanju izazova sa kojima se kompanije suocavaju.

CITATION:

IEEE format

A. Todorović-Dudić, V. Petrović, R. Bojanić, “Proaktivno upravljanje rizicima: kontroling,” in FINIZ 2016 - Risks in Contemporary Business, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2016, pp. 102-106. doi: 10.15308/finiz-2016-102-106 

APA format

Todorović-Dudić, A., Petrović, V., Bojanić, R. (2016). Proaktivno upravljanje rizicima: kontroling. Paper presented at FINIZ 2016 - Risks in Contemporary Business. doi:10.15308/finiz-2016-102-106

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download