BANKARSTVO U SENCI KAO POTENCIJALNI FAKTOR NESTABILNOSTI FINANSIJSKIH SISTEMA
Abstract:
Poslednju deceniju XXI veka, narocito nakon globalne finansijske krize, karakteriše intenziviranje procesa prelaska sa tradicionalnih bankarskih institucija na nebankarske institucije, odnosno na tzv. "bankarstvo iz senke" (shadow banking). Odbor za finansijsku stabilnost (Financial Stability Board - FSB) je definisao pojam "bankarstva iz senke" i time znacajno doprineo identifikovanju osnovnih pokretaca promena, koje sa sobom nose prisustvo nebankarskih institucija u segmentima tradicionalnog bankarstva. Osnovni pokretaci promena se mogu identifikovati u sferama: regulatornih zahteva, tehnološkog napretka i povoljnog makroekonomskog okruženja. "Bankarstvo u senci" je prisutno na tržištima razvijenih zemalja i ostvaruje natprosecne volumene ukazujuci na njihov znacaj. Iako su prema Zakonu o bankama Republike Srbije, banke jedine institucije koje se mogu baviti davanjem kredita i izdavanjem platnih kartica kao i prikupljanjem depozita, postoji verovatnoca da ce “bankarstvo u senci” biti prisutno i na domacem tržištu. U ovom radu bice prikazane karakteristike "bankarstva u senci", trendovi u kretanjima i analiza njegovog potencijalnog uticaja na stabilnost finansijskih sistema. Rad je namenjen strucnjacima iz oblasti bankarskog i finansijskog menadžmenta, kao i široj naucnoj zajednici koja se bavi pitanjem regulative oblasti koje su trenutno izvan dometa zvanicnih regulatornih organa (poput "bankarstva u senci").

CITATION:

IEEE format

V. Mirković, Z. Dudić, B. Dudić, “Bankarstvo u senci kao potencijalni faktor nestabilnosti finansijskih sistema,” in FINIZ 2016 - Risks in Contemporary Business, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2016, pp. 190-196. doi: 10.15308/finiz-2016-190-196 

APA format

Mirković, V., Dudić, Z., Dudić, B. (2016). Bankarstvo u senci kao potencijalni faktor nestabilnosti finansijskih sistema. Paper presented at FINIZ 2016 - Risks in Contemporary Business. doi:10.15308/finiz-2016-190-196

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download