ZNAČAJ PROMENE REVIZIJSKE REGULATIVE ZA KORISNIKE IZVEŠTAJA NEZAVISNOG REVIZORA
Abstract:
Tema rada su teorijski i prakticni aspekti promene revizijske regulative sa stanovišta znacaja i korisnosti tih promena za korisnike izveštaja nezavisnog revizora. Cilj rada je da istraži prirodu promena izveštaja nezavisnog revizora, ali i mišljenje korisnika izveštaja nezavisnog revizora o potrebi da se on menja. Posredno se istražuje i njihova obucenost za pravilno korišcenje tog izveštaja. Glavni razlozi za promenu revizijske regulative su težnja da se poveca upotrebna vrednost revizorskog izveštaja, putem vece transparentnosti izvršene revizije, i da se poboljša preglednost revizorskih izveštaja. U radu smo na osnovu sprovedenog istraživanja identifikovali neupucenost korisnika izveštaja nezavisnog revizora u buduce promene revizijske regulative koje važe od decembra 2016. godine. To ujedno ukazuje i na neadekvatno trenutno korišcenje izveštaja nezavisnog revizora. U tom smislu smatramo da ce sadržaj rada i zakljucci koji iz njega proizilaze podstaci korisnike izveštaja nezavisnog revizora na njihovu dodatnu edukaciju, koja ce obezbediti iskorišcenje svih performansi izveštaja nezavisnog revizora.

CITATION:

IEEE format

M. Stanišić, Z. Petrović, K. Vićentijević, “Značaj promene revizijske regulative za korisnike izveštaja nezavisnog revizora,” in FINIZ 2016 - Risks in Contemporary Business, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2016, pp. 26-30. doi: 10.15308/finiz-2016-26-30 

APA format

Stanišić, M., Petrović, Z., Vićentijević, K. (2016). Značaj promene revizijske regulative za korisnike izveštaja nezavisnog revizora. Paper presented at FINIZ 2016 - Risks in Contemporary Business. doi:10.15308/finiz-2016-26-30

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download