FIDIC-OVI OPŠTI USLOVI UGOVORA I NJIHOVA PRIMENA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU
Abstract:
Polazeci od cinjenice da od sredine prošlog veka gotovo da ne postoji znacajniji graevinski poduhvat ciji ugovorniodnosinisu regulisani FIDIC-ovim opštim uslovima ugovora, jasno je da su ti opšti uslovi, kroz dugogodišnju primenu, dokazali opštu prihvacenost i znacaj. Razlozi za to se mogu tražiti i na polju mnogobrojnih odnosa koji su njima regulisani, bilo da su oni tehnicke, komercijlne ili pravne prirode, što ucesnicima projekta omogucava da preuzmu “razraen” odnos uzajamnih prava i obaveza. U prilog tome, rad sadrži analizu razvoja FIDIC-ovih opštih uslova ugovora, uz osvrt na specificnosti njihove primene na domacem tržištu.

CITATION:

IEEE format

I. Nikčević, “FIDIC-ovi opšti uslovi ugovora i njihova primena na domaćem tržištu,” in FINIZ 2016 - Risks in Contemporary Business, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2016, pp. 157-162. doi: 10.15308/finiz-2016-157-162 

APA format

Nikčević, I. (2016). FIDIC-ovi opšti uslovi ugovora i njihova primena na domaćem tržištu. Paper presented at FINIZ 2016 - Risks in Contemporary Business. doi:10.15308/finiz-2016-157-162

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download