MEĐUOVISNOST POSLOVNOG REZULTATA I POKAZATELJA LIKVIDNOSTI HRVATSKIH PODUZEĆA IZ PREHRAMBENE DJELATNOSTI
Abstract:
U poslovnom odlucivanju znacajnu ulogu ima poslovni rezultat koji govori o uspješnosti poslovanja poduzeca te pokazatelji likvidnosti koji ukazuju na sigurnost poslovanja. Prema makroekonomskim pokazateljima za 2015. godinu poduzeca iz preraivacke djelatnosti imaju važan utjecaj na ukupno gospodarstvo Hrvatske jer ostvaruju najveci udjel u ukupnoj dobiti razdoblja, a 26,85% svih zaposlenih radi u preraivackoj industriji. Kako prehrambena industrija predstavlja glavni sektor u okviru hrvatske preraivacke industrije gdje je zaposleno oko 20% svih zaposlenih u preraivackoj industriji i koja je izvozno orijentirana, u radu se želi analizirati povezanost poslovnog rezultata i pokazatelja likvidnosti u tim poduzecima.

CITATION:

IEEE format

S. Stjepanović, M. Cita, “Međuovisnost poslovnog rezultata i pokazatelja likvidnosti Hrvatskih poduzeća iz prehrambene djelatnosti,” in FINIZ 2016 - Risks in Contemporary Business, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2016, pp. 175-180. doi: 10.15308/finiz-2016-175-180 

APA format

Stjepanović, S., Cita, M. (2016). Međuovisnost poslovnog rezultata i pokazatelja likvidnosti Hrvatskih poduzeća iz prehrambene djelatnosti. Paper presented at FINIZ 2016 - Risks in Contemporary Business. doi:10.15308/finiz-2016-175-180

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download