Accounting

Title Authors
IFRS 9 AND IMPLICATIONS OF “BUSINESS MODEL VS. MANAGEMENT INTENT” CRITERIA ON THE QUALITY OF ACCOUNTING INFORMATION Goranka Knežević
Predrag Vukadinović
Vladan Pavlović
FINANCIAL REPORTING – KEY TO SUCCESS IN THE BUDGET AND PUBLIC SECTOR IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA Igor Zdravkoski
Miroslav Andonovski
Borka Sokoloski
KRITIČKI OSVRT NA PROPISE O TRANSFERNIM CENAMA U SRBIJI Milan Negovanović
ZNAČAJ I KORIŠTENJE INFORMACIJA IZ FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA POTREBE INTERESNIH GRUPA Mirna Pajević
Edin Glogić
Sanela Agačević
KONCEPT MATERIJALNOSTI SA STANOVIŠTA FINANSIJSKOG I NEFINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA Jozefina Beke-Trivunac
HARMONIZACIJA RAČUNOVODSTVA U USLOVIMA GLOBALIZACIJE Jasmina Bogićević
Zoran Petrović
Slavko Rakočević
THE IMPACT OF IMPAIRMENT OF RECEIVABLES ON THE REALITY OF FINANCIAL REPORTING IN THE REPUBLIC OF SERBIA Kosana Vićentijević
Zoran Jović
Zoran Petrović
PROFESIONALNA ETIKA KAO IMPERATIV POUZDANOSTI FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA Rada Stojanović