ZNAČAJ I KORIŠTENJE INFORMACIJA IZ FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA POTREBE INTERESNIH GRUPA
Abstract:
Cilj ovog rada je da ukaže na značaj i ulogu korištenja finansijskih izvještaja koji pružaju informacije o finansijskom položaju i rezultatima poslovanja kompanije, što različitim interesnim grupama pomaže u donošenju odluka i formiranju stavova. Informacija je korisna ako ima utjecaja na odluke, a značajna ako njeno izostavljanje može promijeniti odluku i stavove korisnika finansijskih izvještaja. Predmet istraživanja ovog rada je analiza vrijednosne važnosti informacija iz finansijskih izvještaja. Uzorak čine kompanije, njih 72, iz realnog sektora sa područja Bosne i Hercegovine. Istraživanje pokazuje koje izvore informacija koriste različite interesne grupe prilikom donošenja odluka ili prilikom uvida u poslovanje, kao i značaj sastavljanja i objavljivanja finansijskih izvještaja općenito. Istraživanje potvrđuje značaj, ulogu i široku primjenu korištenja informacija iz finansijskih izvještaja od strane uprave, ulagača, kreditora i državnih institucija. Navedeni korisnici finansijskih izvještaja nastoje na temelju prezentovanih informacija donijeti kvalitetne poslovne odluke, a kvalitetne poslovne odluke zavise o kvaliteti pruženih informacija, prvenstveno zasnovanih na tačnosti, pouzdanosti i razumljivosti. Provedeno istraživanje dokazuje da interesne grupe prilikom donošenja odluka koriste finansijske izvještaje kao glavni izvor informacija i druge finansijske i nefinansijske informacije, stoga svi korisnici kao i kreatori finansijskih izvještaja trebaju raditi na unapređenju sastavljanja, izvještavanja i korištenja finansijskih izvještaja i drugih izvora.

CITATION:

IEEE format

M. Pajević, E. Glogić, S. Agačević, “ZNAČAJ I KORIŠTENJE INFORMACIJA IZ FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA POTREBE INTERESNIH GRUPA,” in FINIZ 2015 - Contemporary Financial Management, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2015, pp. 37-40. doi: 10.15308/finiz-2015-37-40 

APA format

Pajević, M., Glogić, E., Agačević, S. (2015). ZNAČAJ I KORIŠTENJE INFORMACIJA IZ FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA POTREBE INTERESNIH GRUPA. Paper presented at FINIZ 2015 - Contemporary Financial Management. doi:10.15308/finiz-2015-37-40

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download