Banking

Title Authors
UPRAVLJANJE DEVIZNIM RIZIKOM NA PRIMERU STAMBENIH KREDITA DENOMINIRANIH U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA Biljana Ružičić
OBRNUTI FAKTORING – ALTERNATIVNI KREDITNI KANAL Aleksandra Bradić-Martinović
Nemanja Nedović
UTICAJ BAZELSKIH STANDARDA NA FINANSIJSKO UPRAVLJANJE NA PRIMERU SRBIJE Marija Knežević
PROJECT FINANCE AS SUPPORT TO AGRICULTURAL PRODUCTION Maxim A. Ivanov