OBRNUTI FAKTORING – ALTERNATIVNI KREDITNI KANAL
Abstract:
Nakon ekonomske i finansijske krize koja je pogodila svetsku ekonomiju 2007/08. godine, razvijene zemlje su uvidele potrebu za novim instrumentima za finansiranje i kreditiranje malih i srednjih preduzeća, imajući u vidu da ona predstavljaju dominantni oblik u privredama tih zemalja. Koncept finansiranja lanca snabdevanja kreiran je sa posebnim osvrtom na pokrivanje svih pojedinačnih faza i potreba učesnika u okviru lanca snabdevanja. On predstavlja evolutivni iskorak iz postojećih formi finansiranja, sa ciljem stvaranja novih izvora finansiranja na osnovu procesa lanca snabdevanja i transakcija koje se realizuju u okviru ovog lanca. Najpopularniji instrumenti su faktoring i forfeting, ali se tokom proteklih 15 godna pojavio i instrument pod nazivom obrnuti faktoring. Ovaj rad bavi se definisanjem pojma i procesa obrnutog faktoringa, kao i prednostima koje donosi učesnicima. Obrnuti faktoring nalazi se u ponudi finansijskih institucija u Srbiji, ali su prve transakcije realizovane tek u protekle dve godine.

CITATION:

IEEE format

A. Bradić-Martinović, N. Nedović, “OBRNUTI FAKTORING – ALTERNATIVNI KREDITNI KANAL,” in FINIZ 2015 - Contemporary Financial Management, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2015, pp. 187-190. doi: 10.15308/finiz-2015-187-190 

APA format

Bradić-Martinović, A., Nedović, N. (2015). OBRNUTI FAKTORING – ALTERNATIVNI KREDITNI KANAL. Paper presented at FINIZ 2015 - Contemporary Financial Management. doi:10.15308/finiz-2015-187-190

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download