Corporate governance

Title Authors
ANALIZA MODELA SLABLJENJA POSLOVANJA KROZ MODELE ŽIVOTNOG CIKLUSA PODUZEĆA: PREGLED LITERATURE Blaženka Hadrović Zekić
Karlo Lukić
THE ROLE OF DECISION SUPPORT SYSTEMS (DSS) IN THE OPTIMIZATION OF PUBLIC SECTOR MANAGEMENT Adelina Dumitrescu Peculea
Razvan Ion Chitescu
ZLOUPOTREBA DOMINANTNOG POLOŽAJA NA PRIMERU KOMPANIJE MICHELIN Dušan Perović
PRIVATIZACIJA PREDUZEĆA ZA TELEKOMUNIKACIJE TELEKOM SRBIJA A.D. BEOGRAD U SVETLU SUMNJE U EFIKASNO KORPORATIVNO UPRAVLJANJE Nebojša Jeremić
Selim Lika