ZLOUPOTREBA DOMINANTNOG POLOŽAJA NA PRIMERU KOMPANIJE MICHELIN
Abstract:
Cilj rada jeste da ukaze na problem zloupotrebe dominantnog položaja koji može ozbiljno uticati na konkurenciju. Analiza ovog slučaja obuhvata filijalu kompanije Michelin u Holandiji, NV Nederlandsche Banden Industie Michelin (Michelin NV), koja je svojim aktivnostima na holandskom tržištu pneumatika ozbiljno narušila odnose sa konkurentima. Celokupan sudski proces odvijao se pred Evropskom Komisijom uz prisustvo predstavnika francuske Vlade, ali i predstavnika kompanije Michelin. Povreda tržišne konkurencije smatra se ozbiljnim prekršajem jer se na taj način narušava princip slobodne trgovine, što može uticati na normalno funkcionisanje privrede. Zato je važno da zakonodavstvo uzme aktivniju ulogu u regulisanju osnovnih pravnih propisa kako bi se izbegli veći problemi, koji najviše pogađaju manje učesnike na tržištu i ugrožavaju njihov opstanak.

CITATION:

IEEE format

D. Perović, “ZLOUPOTREBA DOMINANTNOG POLOŽAJA NA PRIMERU KOMPANIJE MICHELIN,” in FINIZ 2015 - Contemporary Financial Management, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2015, pp. 142-147. doi: 10.15308/finiz-2015-142-147 

APA format

Perović, D. (2015). ZLOUPOTREBA DOMINANTNOG POLOŽAJA NA PRIMERU KOMPANIJE MICHELIN. Paper presented at FINIZ 2015 - Contemporary Financial Management. doi:10.15308/finiz-2015-142-147

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download