UPRAVLJANJE DEVIZNIM RIZIKOM NA PRIMERU STAMBENIH KREDITA DENOMINIRANIH U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA
Abstract:
Jačanje švajcarskog franka imalo je negativan uticaj na ekonomski razvoj u svim zemljama koje su zadužene u švajcarskim francima, a naročito u Srbiji i zemljama u regionu. Narodna banka Srbije uvela je četiri mere za olakšavanje otplate kredita u švajcarskim francima, ali je odziv stanovništva poprilično slab, s obzirom na to da te mere ne daju rezultate kao u drugim zemaljama u regionu. U radu se daju odgovori na goruća pitanja: Zbog čega te mere nemaju isti efekat kao u drugim zemalja u regonu? Da li postoji neko rešen je za dužnike koji su zaduženi u švajcarskim francima? Da li je valutni paritet (EUR/ CHF) jedini razlog porasta mesečnih rata kredita?

CITATION:

IEEE format

B. Ružičić, “UPRAVLJANJE DEVIZNIM RIZIKOM NA PRIMERU STAMBENIH KREDITA DENOMINIRANIH U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA,” in FINIZ 2015 - Contemporary Financial Management, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2015, pp. 182-186. doi: 10.15308/finiz-2015-182-186 

APA format

Ružičić, B. (2015). UPRAVLJANJE DEVIZNIM RIZIKOM NA PRIMERU STAMBENIH KREDITA DENOMINIRANIH U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA. Paper presented at FINIZ 2015 - Contemporary Financial Management. doi:10.15308/finiz-2015-182-186

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download