PROFESIONALNA ETIKA KAO IMPERATIV POUZDANOSTI FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA
Abstract:
Kvalitet finansijskih izveštaja kao presudan činilac informacione podrške upravljanja i donošenja poslovnih odluka investitora i drugih korisnika finansijskih izveštaja uslovljen je računovodstvenim standardima, zakonskom regulativom, kontrolom sprovođenja računovodstvenih standarda i zakonske regulative, edukacijom profesionalnih računovođa, računovodstvenom profesijom i etikom i standardima revizije. Osnovna svrha finansijskih izveštaja je obelodanjivanje verodostojnih informacija o finansijskom stanju i performansama privrednog subjekta čime se obezbeđuje poverenje javnosti, koje je bitan činilac tržišne ekonomije, odnosno efektivno odmeravanje i efikasno korišćenje kapitala. Uloga računovođe u savremenim uslovima poslovanja ima polivalentni karakter koji, pored evidentiranja poslovnih transakcija i sačinjavanja finansijskih izveštaja, podrazumeva analizu finansijskih izveštaja, davanje saveta menadžmentu u vezi sa poslovanjem sa hartijama od vrednosti, poresko savetovanje, ostvarivanje komparativnih prednosti, upravljanje finansijskom krizom i minimiziranje rizika u poslovanju, odnosno uloga profesionalnog računovođe usmerena je ka integrisanom izveštavanju. Složenost uloge profesionalnog računovođe u okruženju u kome novac ima predimenzioniran značaj, može da se realizuje samo kroz potpunu posvećenost etici, odnosno uz poštovanje etičkog kodeksa profesionalnih računovođa. Imajući to u vidu, u ovom radu se ističu samo ključni principi etičkog ponašanja profesionalnih računovođa.

CITATION:

IEEE format

R. Stojanović, “PROFESIONALNA ETIKA KAO IMPERATIV POUZDANOSTI FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA,” in FINIZ 2015 - Contemporary Financial Management, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2015, pp. 53-61. doi: 10.15308/finiz-2015-53-61 

APA format

Stojanović, R. (2015). PROFESIONALNA ETIKA KAO IMPERATIV POUZDANOSTI FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA. Paper presented at FINIZ 2015 - Contemporary Financial Management. doi:10.15308/finiz-2015-53-61

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download