KONCEPT MATERIJALNOSTI SA STANOVIŠTA FINANSIJSKOG I NEFINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA
Abstract:
Materijalnost predstavlja prag značajnosti za odlučivanje o tome koja su to pitanja dovoljno važna da bi bila uključena u izveštaj. Prema Konceptualnom okviru za finansijsko izveštavanje “materijalnost je aspekt relevantnosti svojstven određenom entitetu koji je zasnovan na prirodi ili veličini, ili na obe stavke na koje se informacije odnose”. Finansijske informacije ne predstavjaju samo merodavne pojave, već moraju verodostojno da predstave i svrhu tih pojava. Sve veći značaj nefinansijskog izveštavanja nametnuo je vodećim kompanijama potrebu da samostalno pronalaze rešenja za određivanje onoga šta se smatra materijalno značajnom informacijom, uzimajući u obzir potrebe interesnih strana, ograničenja koja su nametnuta prirodnom sredinom i shodno svojim strateškim ciljevima. Za potrebe interesnih strana, koncept materijalnosti neophodno je posmatrati kako sa stanovišta obuhvatnosti izveštavanja, tako i sa stanovišta obuhvatnosti uveravanja.

CITATION:

IEEE format

J. Beke-Trivunac, “KONCEPT MATERIJALNOSTI SA STANOVIŠTA FINANSIJSKOG I NEFINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA,” in FINIZ 2015 - Contemporary Financial Management, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2015, pp. 41-44. doi: 10.15308/finiz-2015-41-44 

APA format

Beke-Trivunac, J. (2015). KONCEPT MATERIJALNOSTI SA STANOVIŠTA FINANSIJSKOG I NEFINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA. Paper presented at FINIZ 2015 - Contemporary Financial Management. doi:10.15308/finiz-2015-41-44

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download