HARMONIZACIJA RAČUNOVODSTVA U USLOVIMA GLOBALIZACIJE
Abstract:
Racunovodstvene ideje se razmenjuju izmeu zemalja. Aktuelnosti pokušaja harmonizacije racunovodstvenih standarda mogu se posmatrati kao deo meunarodnog kretanja ideja. Racunovodstvene prakse pojedinih zemalja kontinuirano se menjaju, a smer promena uslovljen je izmenama varijabli na nacionalnom i meunarodnom nivou. U radu se prikazuju prednosti i nedostaci primene meunarodnog racunovodstvenog sistema i analiziraju se mišljenja uglednih strucnjaka iz oblasti racunovodstva. Ovaj rad predstavlja kompilaciju razlicitih naucnih istraživanja i konstruktivnih pristupa sa ciljem donošenja konkretnih zakljucaka o harmonizaciji racunovodstvenih standarda.

CITATION:

IEEE format

J. Bogićević, Z. Petrović, S. Rakočević, “HARMONIZACIJA RAČUNOVODSTVA U USLOVIMA GLOBALIZACIJE,” in FINIZ 2015 - Contemporary Financial Management, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2015, pp. 45-48. doi: 10.15308/finiz-2015-45-48 

APA format

Bogićević, J., Petrović, Z., Rakočević, S. (2015). HARMONIZACIJA RAČUNOVODSTVA U USLOVIMA GLOBALIZACIJE. Paper presented at FINIZ 2015 - Contemporary Financial Management. doi:10.15308/finiz-2015-45-48

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download