STRATEGIJE UPRAVLJANJA GOTOVINOM KAO DOBRA PRAKSA U GLOBALNOM POSLOVANJU
Abstract:
Gotovina i obrtni kapital su visoko rangirani na listi korporativnih prioriteta. Kako bi se definisali kriterijumi i merila što efikasnijeg upravljanja gotovinom u visoko-konkurentnom okruženju, neke od poznatih revizorskih kuća definisale su poslovnu strategiju „potpunog keš menadžmenta”, koja u suštini predstavlja poslovnu strategiju upravljanja gotovinom. Primena ove strategije ima za cilj stvaranje vrednosti za vlasnike i učvršćivanje profitnih marži. Kako bismo uporedili primene navedene strategije upravljanja gotovinom i obrtnim kapitalom u Republici Srbiji u odnosu na inostrane kompanije, sprovedeno je istraživanje koje je imalo za cilj da utvrdi stanje prakse po bitnim elementima strategije „potpunog keš menadžmenta”. Na osnovu dobijenih odgovora uočene su sličnosti koje se pre svega odnose na značaj koji se pridaje upravljanju tokovima gotovine, likvidnosti i solventosti od strane rukovodstva inostranih i domaćih kompanija. Istraživanje je takođe ukazalo na sličnosti između praksi vezano za definisanje problema za unapređenje obrtnog kapitala i načina za postizanje željenih ciljeva. Uporedna analiza ukazala je na određene razlike u praksama inostranih i domaćih kompanija u pogledu optimalnog perioda za predviđanje tokova gotovine i prakse podsticanja menadžera putem bonusa u unapređenju upravljanja gotovinom. Trenutno stanje zahteva aktivniju primenu strategije „potpunog keš menadžmenta” u preduzećima u Republici Srbiji.

CITATION:

IEEE format

D. Miletić, M. Milojević, Z. Jović, “STRATEGIJE UPRAVLJANJA GOTOVINOM KAO DOBRA PRAKSA U GLOBALNOM POSLOVANJU,” in FINIZ 2015 - Contemporary Financial Management, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2015, pp. 177-181. doi: 10.15308/finiz-2015-177-181 

APA format

Miletić, D., Milojević, M., Jović, Z. (2015). STRATEGIJE UPRAVLJANJA GOTOVINOM KAO DOBRA PRAKSA U GLOBALNOM POSLOVANJU. Paper presented at FINIZ 2015 - Contemporary Financial Management. doi:10.15308/finiz-2015-177-181

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download