ANALIZA FORMULE ZA IZRAČUNAVANJE NIVOA RIZIKA
Abstract:
U ovom radu se osvrćemo na formulu prema kojoj se računa nivo rizika po Kinijevoj metodi: rizik se posmatra kao kvantitativna vrednost koja se dobija na osnovu verovatnoće realizacije nepovoljnog događaja, ozbiljnosti njegovih posledica (povrede, oboljenja, smrti) i učestalosti pojavljivanja te moguće opasnosti i štetnosti.

CITATION:

IEEE format

M. Žižović, N. Damljanović, “ANALIZA FORMULE ZA IZRAČUNAVANJE NIVOA RIZIKA,” in FINIZ 2015 - Contemporary Financial Management, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2015, pp. 167-169. doi: 10.15308/finiz-2015-167-169 

APA format

Žižović, M., Damljanović, N. (2015). ANALIZA FORMULE ZA IZRAČUNAVANJE NIVOA RIZIKA. Paper presented at FINIZ 2015 - Contemporary Financial Management. doi:10.15308/finiz-2015-167-169

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download