MENADŽMENT KAO FAKTOR NEUSPEŠNOSTI RESTRUKTURIRANJA PREDUZEĆA U SRBIJI
Abstract:
Da bi kompanija bila uspešna na funkcionalnom i integrisanom tržištu, njen menadžment trebalo bi da bude u stanju da preduzme inicijativu, da bude kreativan i spreman za nove poduhvate. U periodu tranzicije i restrukturiranja, menadžment donosi važne poslovne odluke koje utiču ne samo na zaposlene, već i na šire okruženje. Cilj rada jeste da ukaže na značaj menadžmenta u sporom i neadekvatnom sprovođenju postupaka restrukturiranja nekada vodećih srpskih kompanija koje su masovno nestale sa domaćeg i inostranog tržišta. Danas u Republici Srbiji postoji oko pet stotina preduzeća čija je budućnost neizvesna, odnosno, najvećim delom vodi ka likvidaciji i uništenju istih. U radu se analizira (loš) rad menadžmenta u kompanijama gde su brzina i kvalitet za sprovođenje promena u organizaciji rada i poslovanja neophodni za dalji opstanak na tržištu. Tokom istraživanja dolazi se do zaključka o važnosti i značaju menadžmenta, koji ako je uspešan ima veći značaj od raspoloživih resursa, odnosno, intelektualni rad postaje presudan faktor za uspešan rad kompanija, dok se izvršne aktivnosti mahom preusmeravaju na inteligentne mašine i robote.

CITATION:

IEEE format

L. Kukobat, M. Desivojević-Cvetković, B. Jurišić, “MENADŽMENT KAO FAKTOR NEUSPEŠNOSTI RESTRUKTURIRANJA PREDUZEĆA U SRBIJI,” in FINIZ 2015 - Contemporary Financial Management, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2015, pp. 127-129. doi: 10.15308/finiz-2015-127-129 

APA format

Kukobat, L., Desivojević-Cvetković, M., Jurišić, B. (2015). MENADŽMENT KAO FAKTOR NEUSPEŠNOSTI RESTRUKTURIRANJA PREDUZEĆA U SRBIJI. Paper presented at FINIZ 2015 - Contemporary Financial Management. doi:10.15308/finiz-2015-127-129

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download