ULOGA ODRŽIVE STOPE RASTA U UPRAVLJANJU KORPORATIVNIM FINANSIJAMA
Abstract:
Sve profitabilne korporacije mogu zapasti u finansijske poteškoće, pa čak i bankrotstvo, ukoliko rastu sporije ili brže nego što je to optimalno. Ocena presporog ili prebrzog rasta korporativnih preduzeća postiže se upoređivanjem sa njihovom održivom stopom rasta. Sama održiva stopa rasta predstavlja maksimalnu stopu rasta koju jedna korporacija može ostvariti bez dodatnog zaduživanja. Cilj ovog istraživanja jeste da se utvrdi održiva stopa rasta pojedinih korporativnih preduzeća u Srbiji i Republici Srpskoj u 2012. i 2013. godini, kao i da li postoje razlike između tih korporacija u Srbiji i Republici Srpskoj po ovom pitanju. Pored toga, autori nastoje da utvrde i realnu održivu stopu rasta analiziranih preduzeća u Srbiji i Republici Srpskoj uzimanjem u obzir aktuelne stope inflacije u posmatranim godinama, kao i da objasne uzroke različitosti između nominalnih i realnih održivih stopa rasta. Utvrđene realne održive stope rasta analiziranih korporativnih preduzeća u pomenutim zemljama mogu poslužiti kao orijentir u donošenju zaključka o razvojnom potencijalu ovih korporacija i oslonac u pronalaženju adekvatnih internih i eksternih podsticaja koji su potrebni za dalji potencijalni rast ovih korporacija.

CITATION:

IEEE format

Z. Jović, K. Vićentijević, M. Stanić, “ULOGA ODRŽIVE STOPE RASTA U UPRAVLJANJU KORPORATIVNIM FINANSIJAMA,” in FINIZ 2015 - Contemporary Financial Management, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2015, pp. 118-122. doi: 10.15308/finiz-2015-118-122 

APA format

Jović, Z., Vićentijević, K., Stanić, M. (2015). ULOGA ODRŽIVE STOPE RASTA U UPRAVLJANJU KORPORATIVNIM FINANSIJAMA. Paper presented at FINIZ 2015 - Contemporary Financial Management. doi:10.15308/finiz-2015-118-122

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download