REVIZIJA FINANCIRANJA SPORTA – HORIZONTALNA REVIZIJA GRADOVI ZAGREB I BEČ
Abstract:
Gradski kontrolni ured Grada Zagreba i Kontrolni ured Grada Beča obavili su horizontalnu Reviziju financiranja sporta radi procjene uspostavljenog sustava unutarnjih kontrola, davanja stručnog mišljenja i preporuka za unapređenje sustava. Revizija je obavljena po metodologiji za obavljanje unutarnje revizije Ministarstva financija. Zajedničke karakteristike procesa financiranja sporta u Zagrebu i Beču su: procedure i pravila za dodjelu sredstava za provođenje sportskih programa, sustav unutarnjih kontrola kojim se osigurava transparentna raspodjela sredstava, dokumentirane faze raspodjele sredstava. U Gradu Zagrebu postoji mogućnost za unapređenje sustava unutarnjih kontrola u procesima raspodjele sredstava za velike sportske priredbe i praćenja namjenskog korištenja sredstava za realizaciju programa sporta. Nositeljima revidiranog procesa predloženo je propisivanje kriterija za raspodjelu sredstava za velike sportske priredbe i implementiranje jedinstvenog informatičkog rješenja za proces raspodjele i kontrole namjenskog korištenja sredstava za provedbu programa javnih.

CITATION:

IEEE format

B. Kršić, I. Zovko, I. Čizmić, “REVIZIJA FINANCIRANJA SPORTA – HORIZONTALNA REVIZIJA GRADOVI ZAGREB I BEČ,” in FINIZ 2015 - Contemporary Financial Management, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2015, pp. 83-87. doi: 10.15308/finiz-2015-83-87 

APA format

Kršić, B., Zovko, I., Čizmić, I. (2015). REVIZIJA FINANCIRANJA SPORTA – HORIZONTALNA REVIZIJA GRADOVI ZAGREB I BEČ. Paper presented at FINIZ 2015 - Contemporary Financial Management. doi:10.15308/finiz-2015-83-87

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download