ZNAČAJ REVIZIJE JAVNOG SEKTORA ZA EFIKASNO UPRAVLJANJE JAVNIM FINANSIJAMA
Abstract:
Revizija javnog sektora predstavlja jedan od najvažnijih kontrolnih mehanizama pravilnog i efikasnog trošenja javnih sredstava i upravljanja javnom imovinom, jer svojim sveukupnim aktivnostima uliva poverenje parlamentu, građanima i ostalim zainteresovanim stranama, čime doprinosi efikasnijem upravljanju javnim finansijama. Državna revizija je sastavni deo regulatornog sistema kojim se blagovremeno otkrivaju odstupanja od zakonitosti, efikasnosti, prihvaćenih standarda, efektivnosti i ekonomičnosti finansijskog upravljanja kako bi se preduzele neophodne mere u cilju sprečavanja negativnih posledica usled neodgovornog ponašanja izvršne vlasti. Suštinska funkcija državne revizije ogleda se u podržavanju i promovisanju javne odgovornosti za koju je neophodna institucionalna nezavisnost u skladu sa zahtevima Limske deklaracije. Pravni okvir za uspostavljanje državne revizije u Srbiji su Ustav Republike Srbije i Zakon o Državnoj revizorskoj instituciji, čime je obezbeđena nezavisnost državne revizije u Srbiji u skladu sa osnovnim postulatima Limske deklaracije. Pored pravnog, značajan je i profesionalni regulatorni okvir revizije javnog sektora i primena Međunarodnih standarda vrhovnih revizorskih institucija - ISSAI, koje objavljuje INTOSAI - Međunarodna organizacija vrhovnih revizorskih institucija, čiji je član od 2008. godine i Državna revizorska institucija Srbije. Aktivnosti i rezultati rada Državne revizorske institucije povećavali su se u pogledu opsega ali i preduzetih mera. Merenje doprinosa državne revizije stabilnosti finansijskog sistema zemlje obezbediće se primenom INTOSAI dokumenta „Okvir za merenje učinka vrhovnih revizorskih institucija“, koji predstavlja osnovu za izražavanje stalne važnosti vrhovnih revizorskih institucija za građane i druge zainteresovane strane, za procenu doprinosa boljem upravljanju javnim finansijama, većoj odgovornosti i borbi protiv korupcije. Najznačajniji rezultat dosadašnjeg rada Državne revizorske institucije Srbije predstavlja njen doprinos povećanju odgovornosti u trošenju javnih sredstava i upravljanju javnom imovinom, jer sama verovatnoća obavljanja revizije određenog entiteta povećava odgovornost pri trošenju državnog novca, smanjuje stepen zloupotrebe ovlašćenja i kršenja propisa.

CITATION:

IEEE format

R. Sretenović, L. Janković Andrijević, “ZNAČAJ REVIZIJE JAVNOG SEKTORA ZA EFIKASNO UPRAVLJANJE JAVNIM FINANSIJAMA,” in FINIZ 2015 - Contemporary Financial Management, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2015, pp. 78-82. doi: 10.15308/finiz-2015-78-82 

APA format

Sretenović, R., Janković Andrijević, L. (2015). ZNAČAJ REVIZIJE JAVNOG SEKTORA ZA EFIKASNO UPRAVLJANJE JAVNIM FINANSIJAMA. Paper presented at FINIZ 2015 - Contemporary Financial Management. doi:10.15308/finiz-2015-78-82

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download