RAZLIČITE ULOGE I ODGOVORNOSTI INTERNE I EKSTERNE REVIZIJE
Abstract:
Rukovodstvo preduzeća ne pravi veliku razliku između uloga i odgovornosti interne i eksterne revizije, zbog čega često dolazi do poistovećivanja aktivnosti interne revizije sa eksternom revizijom. U takvim okolnostima interna revizija nije dovoljno efikasna i ne doprinosi ostvarivanju ciljeva organizacije, jer se često poistovećuje sa eksternom revizijom, iako su to dve različite profesije. Kako bi se rešio problem nedovoljne efikasnosti interne revizije u takvim organizacijama neophodno je krenuti od sagledavanja pojedinačnih ciljeva interne i eksterne revizije. Osnovna aktivnost obeju revizija jeste davanje uveravanja. Suštinska razlika je u onome o čemu se daju uveravanja, koja uveravanja daju i kome ih daju, kao i u kom vremenskom periodu. Dok eksterna revizija daje uveravanje o istinitosti i objektivnosti finansijskih izveštaja, interna revizija daje uveravanje o efektivnosti i efikasnosti upravljanja rizicima, internim kontrolama i procesima rukovođenja u odnosu na celokupno poslovanje organizacije, a ne samo u oblasti finansijskog izveštavanja. Dakle, neophodno je definisati zasebno predmet i ciljeve interne i eksterne revizije, kao i kako se uspostavljaju i nadziru njihove odgovornosti.

CITATION:

IEEE format

M. Stanišić, “RAZLIČITE ULOGE I ODGOVORNOSTI INTERNE I EKSTERNE REVIZIJE,” in FINIZ 2015 - Contemporary Financial Management, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2015, pp. 62-68. doi: 10.15308/finiz-2015-62-68 

APA format

Stanišić, M. (2015). RAZLIČITE ULOGE I ODGOVORNOSTI INTERNE I EKSTERNE REVIZIJE. Paper presented at FINIZ 2015 - Contemporary Financial Management. doi:10.15308/finiz-2015-62-68

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download