PRIMENA POKAZATELJA LIKVIDNOSTI U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM U BANKAMA
Abstract:
Upravljanje rizikom likvidnosti sve više dobija na značaju usled ubrzanog širenja globalne ekonomske krize, koja je ukazala na mnoge nesavršenosti sistema. Proces upravljanja rizikom likvidnosti od velikog je značaja za svaku poslovnu banku, s obzirom na to da efikasno upravljanje rizikom likvidnosti omogućava veću produktivnost celokupnog finansijskog sistema. U radu se prikazuju pokazatelji likvidnosti koji se primenjuju u bankama u skladu sa lokalnom i međunarodnom regulativom u kontekstu njihovog značaja za povećanje nivoa otpornosti bankarskog sektora na neočekivane i nepredviđene tržišne događaje.

CITATION:

IEEE format

V. Mirković, “PRIMENA POKAZATELJA LIKVIDNOSTI U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM U BANKAMA,” in FINIZ 2015 - Contemporary Financial Management, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2015, pp. 13-16. doi: 10.15308/finiz-2015-13-16 

APA format

Mirković, V. (2015). PRIMENA POKAZATELJA LIKVIDNOSTI U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM U BANKAMA. Paper presented at FINIZ 2015 - Contemporary Financial Management. doi:10.15308/finiz-2015-13-16

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download