RAČUNOVODSTVENA REGULATIVA: PRIHVATLJIV OBRAZAC REGULACIJE IZMEĐU EFIKASNOSTI DRŽAVE I TRŽIŠTA
Abstract:
Svjedoci smo krize pred kojom se globalna ekonomija nalazi duži niz godina i koja se „principom spojenih posuda” prenosi na nacionalne ekonomije entiteta. Kriza, koja je došla iz najrazvijenijih tržišno orjentisanih zemalja, pokazala je da tržišno orjentisane privrede nisu savršene i uvijek efikasne i stabilne. Savremena ekonomska teorija i praksa još uvijek nije ponudila zadovoljavajuća rješenja i odgovore na nastalu krizu. Dati stavovi i zaključci vodećih ekonomista (od samita u Davosu i na drugim relevantnim regionalnim skupovima), idu u pravcu da rješenje treba tražiti u sinergetskom djelovanju više ključnih faktora među kojima se ističe i uloga države i regulacija. Uloga države i regulacija ne predstavlja a priori ograničavajući faktor ekonomskih aktivnosti i preduzetništva. Naprotiv, intervencija države i regulacija u ovom smislu ima ulogu u promociji ekonomskih aktivnosti, preduzetništva, pristupa finansiranju, tehnološkog napretka, obrazovanja, zadovoljavanja informacionih potreba korisnika i sl. Ističući značaj računovodstvene regulative kao podsticajnog faktora ekonomskog razvoja u funkciji korporativnog upravljanja, u ovom radu ćemo obraditi aktuelnu zakonsku i profesionalnu računovodstvenu regulativu u Republici Srpskoj, identifikovati probleme sa kojim se privredna društva susreću u njenoj praktičnoj primjeni i dati prijedloge mjera za njeno eventualno unapređenje.

CITATION:

IEEE format

S. Lošić, N. Simeunović, “RAČUNOVODSTVENA REGULATIVA: PRIHVATLJIV OBRAZAC REGULACIJE IZMEĐU EFIKASNOSTI DRŽAVE I TRŽIŠTA,” in FINIZ 2014 - The Role of Financial Reporting in Corporate Governance, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2014, pp. 24-26. doi: 10.15308/finiz-2014-24-26 

APA format

Lošić, S., Simeunović, N. (2014). RAČUNOVODSTVENA REGULATIVA: PRIHVATLJIV OBRAZAC REGULACIJE IZMEĐU EFIKASNOSTI DRŽAVE I TRŽIŠTA. Paper presented at FINIZ 2014 - The Role of Financial Reporting in Corporate Governance. doi:10.15308/finiz-2014-24-26

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download