Insurance

Title Authors
USKLAĐIVANJE PRAKSE OBELODANJIVANJA SA PRINCIPIMA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA U OSIGURANJU Dejan Drljača
ULOGA FORENZIČKOG RAČUNOVODSTVA U DETEKCIJI RAČUNOVODSTVENIH PREVARA Grozdana Belopavlović