Business finance

Title Authors
OČEKIVANJA OD INTERNIH REVIZORA U PREVAZILAŽENJU EKONOMSKE KRIZE Slavko Rakočević
EXTERNAL AUDITOR AS A “FRIEND” OF THE AUDIT CLIENT: HOW TO TURN AUDIT COSTS INTO A USEFUL INVESTMENT? Kosana Vićentijević
Danka Stefanović
BUDŽETIRANJE U PREDUZEĆIMA: DODATNI POSAO I IZDATAK ILI “KLJUČ” OPSTANKA PREDUZEĆA Predrag Vukadinović
Marija Kostić
Goranka Knežević