ULOGA FORENZIČKOG RAČUNOVODSTVA U DETEKCIJI RAČUNOVODSTVENIH PREVARA
Abstract:
Korisnici finansijskih informacija očekuju pouzdano finansijsko izveštavanje kao osnov za donošenje racionalnih ekonomskih odluka. Uprkos tome, savremeni poslovni ambijent karakterišu različite nepravilnosti u poslovanju, neadekvatne računovodstvene tehnike i nepoštovanje zakonske i profesionalne računovodstvene regulative. Dalekosežne implikacije računovodstvenih prevara uticale su na potrebu za povećanjem nivoa zaštite interesa investitora i drugih stejkholdera i podstakle razvoj forenzičkog računovodstva koje je usmereno na sprečavanje i otkrivanje prevara u finansijskim izveštajima. U nadležnosti forenzičkog računovođe je detaljno ispitivanje sumnjivih transakcija u poslovnom entitetu i prikupljanje dokaza koji potvrđuju ili osporavaju indicije o prevari. Uzimajući u obzir potrebu da se smanji rizik od prevara, u radu su predstavljeni ciljevi i područje delovanja forenzičkog računovodstva, sa posebnim osvrtom na aktivnosti forenzičkih računovođa u prepoznavanju rizičnih situacija i otkrivanju prevara u finansijskim izveštajima.

CITATION:

IEEE format

G. Belopavlović, “ULOGA FORENZIČKOG RAČUNOVODSTVA U DETEKCIJI RAČUNOVODSTVENIH PREVARA,” in FINIZ 2014 - The Role of Financial Reporting in Corporate Governance, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2014, pp. 128-130. doi: 10.15308/finiz-2014-128-130 

APA format

Belopavlović, G. (2014). ULOGA FORENZIČKOG RAČUNOVODSTVA U DETEKCIJI RAČUNOVODSTVENIH PREVARA. Paper presented at FINIZ 2014 - The Role of Financial Reporting in Corporate Governance. doi:10.15308/finiz-2014-128-130

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download