IMOVINA, NETO IMOVINA (KAPITAL) I OSNOVNI KAPITAL PRIVREDNOG DRUŠTVA
Abstract:
Zakonom o privrednim društvima je definisano da imovinu društva čine stvari i prava u vlasništvu društva, kao i druga pravna društva; da je neto imovina (kapital) privrednog društva razlika između vrednosti imovine i obaveza društva; da je osnovni (registrovani) kapital društva novčana vrednost upisanih uloga članova društva u društvo, koja je registrovana u skladu sa zakonom o registraciji. Navedene definicije su laičke i neprecizne što može stvoriti problem u poslovnoj praksi. U ovom radu autor analizira osnovne pravne pojmove imovine, neto imovine i osnovnog kapitala privrednog društva kako bi ih što više osvetlio i učinio razumljivim.

CITATION:

IEEE format

V. Marković, “IMOVINA, NETO IMOVINA (KAPITAL) I OSNOVNI KAPITAL PRIVREDNOG DRUŠTVA,” in FINIZ 2014 - The Role of Financial Reporting in Corporate Governance, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2014, pp. 94-97. doi: 10.15308/finiz-2014-94-97 

APA format

Marković, V. (2014). IMOVINA, NETO IMOVINA (KAPITAL) I OSNOVNI KAPITAL PRIVREDNOG DRUŠTVA. Paper presented at FINIZ 2014 - The Role of Financial Reporting in Corporate Governance. doi:10.15308/finiz-2014-94-97

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download