MOTIVACIONE STRATEGIJE REŠAVANJA AGENCIJSKOG PROBLEMA
Abstract:
Cilj ovog rada je da predstavi motivacionu putanju rešavanja agencijskog problema. Pored materijalnih strategija kompenzacija koje čine osnovna plata, beneficije, privilegije, pogodnosti, različiti bonusi, akcije, opcije na akcije, potrebno je primenjivati i razne vidove nematerijalnih strategija motivacije kojima će se zadovoljiti potrebe zaposlenih višeg reda kao što su: potrebe za priznanjem, postignućem, ličnim razvojem. U radu je prikazan okvir sa aktivnostima kojih bi menadžeri trebalo da se pridržavaju prilikom formulisanja i implementacije efektivne motivacione strategije za prevazilaženje agencijskog problema.

CITATION:

IEEE format

J. Lukić, “MOTIVACIONE STRATEGIJE REŠAVANJA AGENCIJSKOG PROBLEMA,” in FINIZ 2014 - The Role of Financial Reporting in Corporate Governance, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2014, pp. 91-93. doi: 10.15308/finiz-2014-91-93 

APA format

Lukić, J. (2014). MOTIVACIONE STRATEGIJE REŠAVANJA AGENCIJSKOG PROBLEMA. Paper presented at FINIZ 2014 - The Role of Financial Reporting in Corporate Governance. doi:10.15308/finiz-2014-91-93

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download