UPOTREBA SLOBODNOG NOVČANOG TOKA U PROCESU VREDNOVANJA: PREDNOSTI I NEDOSTACI
Abstract:
Koncept novčanih tokova pruža relevantne informacije koje investitorima i ostalim stejkholderima kompanije pomažu u donošenju ključnih odluka. Korisnost koncepta slobodan novčani tok se pre svega odnosi na vrednovanje preduzeća i kapitala. U stručnoj literaturi i praksi je identifikovano nekoliko modela za utvrđivanje iznosa slobodnih novčanih tokova, pri čemu izbor metode zavisi od namene korišćenja slobodnog toka gotovine. Cilj rada je analiza upotrebe slobodnog novčanog toka u procesu vrednovanja, uz isticanje osnovnih prednosti i nedostataka koncepta. U prvom delu rada fokus autora jeste na analizi determinanti i namene korišćenja slobodnog novčanog toka. Nakon prikazivanja načina obračuna, u posebnom delu rada analizirana je prihvatljivost ove računovodstvene kategorije kao merila vrednosti.

CITATION:

IEEE format

S. Stevanović, “UPOTREBA SLOBODNOG NOVČANOG TOKA U PROCESU VREDNOVANJA: PREDNOSTI I NEDOSTACI,” in FINIZ 2014 - The Role of Financial Reporting in Corporate Governance, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2014, pp. 85-87. doi: 10.15308/finiz-2014-85-87 

APA format

Stevanović, S. (2014). UPOTREBA SLOBODNOG NOVČANOG TOKA U PROCESU VREDNOVANJA: PREDNOSTI I NEDOSTACI. Paper presented at FINIZ 2014 - The Role of Financial Reporting in Corporate Governance. doi:10.15308/finiz-2014-85-87

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download